Last update was 1 month ago

asincv.gov.vn

Website Worth: $0.00, Daily Pageviews: 0, Daily Ads Revenue: $0.00

Advertisement

Meta Info

Title: VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP BẮC TRUNG BỘ - ASINCV

Description: Sở giao thông vận tải Hà Tĩnh,Địa chỉ: Số 143 Đường Hà Huy Tập - Thành phố Hà Tĩnh,Điện thoại / Fax: 039.856613 / Email:info@sogiaothonghatinh.gov.vn

Tags: sở giao thông vận tải Tĩnh tỉnh Toàn luật phạm giấy phép lái đào Tạo bằng Thủ tục hành chính đơn vị trực thuộc danh bạ doanh nghiệp Địa chỉ tin miền Trung ...

SEO Information

Index Info For: asincv.gov.vn

Alexa Rank: 0, delta:

PageRank:

Server Information

Host IP: 103.53.169.181

Server name: Microsoft-IIS/8.5

Country Name:

Country Code:

Latitude:

Longitude:

DNS Information

HOSTCLASSTYPETTLDATA
asincv.gov.vn IN A 10800 ip: 103.53.169.181
asincv.gov.vn IN NS 10800 target: win-fkftolbir6m
asincv.gov.vn IN NS 10800 target: dns2.sara.com.vn
asincv.gov.vn IN NS 10800 target: dns1.sara.com.vn
asincv.gov.vn IN SOA 10800 mname: win-fkftolbir6m
rname: thesonus.sra.vn
serial: 2016040501
refresh: 10800
retry: 3600
expire: 777600
minimum-ttl: 3600

Domain information

Domain Suffix: Country Domain

Site Analysis

Keyword density

# keyword count density %
1 công 32 2.16
2 nông 31 2.09
3 trung 29 1.95
4 nghiệp 25 1.68
5 viện 25 1.68
6 sản 24 1.62
7 hội 24 1.62
8 đảng 21 1.42
9 bắc 21 1.42
10 nghệ 19 1.28
11 chức 19 1.28
12 học 17 1.15
13 khoa 17 1.15
14 xuất 16 1.08
15 thuật 16 1.08
16 cây 15 1.01
17 tác 14 0.94
18 quốc 14 0.94
19 lạc 13 0.88
20 kết 13 0.88
21 đầu 12 0.81